วันที่ 17 มิถุนายน 2560 คณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูร้อยเอ็ด จำกัด ได้เซ็นสัญญาเงินกู้กับสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลเลิดสิน จำกัด
เพื่อที่จะนำเงินมาให้บริการสมาชิก โดยทางสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลเลิดสิน จำกัด ได้เยี่ยมชมการออกพบปะสมาชิกที่อำเภออาจสามารถ
และทางสหกรณ์ออมทรัพย์ครูได้เลี้ยงต้อนรับคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลเลิดสิน จำกัด