วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 ธนาคารออมสินได้เข้าเยี่ยมชมกิจการและร่วมหารือกับ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูร้อยเอ็ด จำกัด โดยท่านประธานธงชัย พุทธมอญ และคณะกรรม การดำเนินการ ผู้จัดการ ให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูลให้แก่เจ้าหน้าที่ธนาคารออมสิน