วันที่ 13 มิถุนายน 2561 คณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยโสธรเข้าเยี่ยมชมกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูร้อยเอ็ด จำกัด นำโดยประธานธงชัย พุทธมอญ คณะกรรมการ และ ผู้จัดการ ให้การต้อนรับพร้อมทั้งปรึกษาปัญหาและแลกเปลี่ยนวิธีการทำงาน ของสหกรณ์เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาสหกรณ์ฯ ต่อไป